USUL VELVELE EDİTÖRÜ       İNDİR


Proğrama dair birkaç cümle..

  Usul velvele  proğramını yazmaya başlarken, uzun yıllar aralarında bulunduğum amatör musiki topluluklarında, gerek solist veya korist olarak bir eseri "Usulü" ne uygun olarak okumaya çalışan, gerekse bir çalgı öğrenirken, eserin usulünü yakalamaya ve sabit bir tempoda çalmaya gayret sarfeden sayısız dostlarımın bu uğraşlarını kolaylaştırmaktı asıl amacım. Bir ritmsaz amatörü olarak, saz heyetindeki arkadaşlarımdan ileri giden ve geri kalanları toparlamakta halâ çok zorlanıyorum.

  Türk Sanat Musikisine aşina olanlar, usul bilmenin ve eserlerimizi usul tutarak icra etmenin faydalarını inkar edemezler. Ama, eserlerimizin ezgileri, kulaktan öğrenilebildiği halde, usul kalıpları için ayni şeyi söylemek mümkün değildir. Usullerimizin sade ve velveleli vuruşları, birçok kaynakta, kendine has portesinde nota yazısı kullanılarak ve belirli yazım kuralları çerçevesinde çok güzel ifade edilmelerine rağmen, bunların nasıl icra edildiklerini bir yardımcı vasıta olmadan kulakta canlandırmak zordur.

  İşte usul velvele editörü bu zorluğu yenmek amacıyla hazırlandı. Bir toplulukta eser icra edecek sazende ve hanendelerimize, kendi çalışma mekanlarında, bilgisayarıyla başbaşa iken usule ve sabit ritme sadık kalarak okuma ve çalma becerisi kazandırabileceğini ümit ediyorum.

  Gelenekte elleri dize vurarak ve bir meşk hocası tarafından yönlendirilerek kazanılan bu beceri, günümüzde, bilgisayar teknolojisinin bize getirdiği olanaklarla, hem duyarak hem görerek, kolay edinilebilecek hale gelmiştir.

  Proğramın hazırlanmasındaki ikinci amaç, mevcut usullerimiz ve bunların muhtelif velveleli vuruşları dışına çıkarak, tasavvur ettikleri yeni kalıpları yazmak veya duymak isteyen musikişinaslara bir çalışma ortamı sunmaktır. Arşivin 201. satırından itibaren, bu amaçla boş satırlar bırakılmıştır. Kullanıcılar, düşündükleri farklı varyantları kolayca yazarak, dinleme, kaydetme ve print etme olanaklarına sahiptir.

  Notist yazılımı gibi, usul velvele editörü de, Türk musikisine hizmet edenlere hizmet kaygısıyle hazırlandığı için ücretsizdir.

  Proğramın kullanılışını sesli ve görsel olarak anlatan videoların hazırlanmasında emeği geçen bestekâr dostum İsmet Burkay'a teşekkür ederim. Bu derslerin:
birincisi, yazılımın indirilmesi ve kurulması gibi bir defalık işlemleri,
ikincisi arşivin kullanımını, yani usul seçme ve uygun ritm sazdan uygun tempoda dinlemeyi,
üçüncüsü yeni bir usul veya velvele yazmayı, kaydetmeyi,
dördüncü ders ise yazılımın diğer özelliklerini anlatmaktadır.

  Tüm kullanıcılarına, bu yazılımla iyi vakit geçirmelerini temenni ediyorum.


M. Uğur Keçecioğlu

Istanbul, 6 şubat 2010 Ana Sayfa
Bize Ulaşınız
English
NOT:

Usul-velvele editörünü ilk defa çalıştırma teşebbüsünüzde, işletim sisteminize bağlı olarak aşağıdaki mesajı almanız normaldir.
Component "COMDLG.32.OCX" or on of its dependencies not correctly registered. A File is missing or invalid.
Bu mesajı alınca yapmanız gerekenler aynen şudur.
1-Down-load edilen velvele.zip dosyası unzip yapılınca klasöre kaydedilen velvele.exe dosyasıyla beraber bir de COMDLG32.OCX dosyası gelir. Bu dosyayı,  bilgisayarım>c>windows>system32 klasörüne kopyalayın. Sonra herşeyi kapatın.
2-Başlat (start) menüsünden Donatılar (accessoires) tıklayın. Oradaki komut istemi (Command prompt) satırını SAĞ tıklayın. Açılan menüde Yönetici olarak çalıştır (Run as Adminstrator) satırını tıklayın. Siyah bir pencere açılacaktır. Burada:
3-Aşağıdaki satırı aynen yazın
     regsvr32 comdlg32.ocx   ve gönderin.
cevap olarak
     DllRegisterServer in comdlg32.ocx succeeded
gelecektir. Başka bir mesaj gelirse herşeyi baştan ama daha dikkatli yapın.
4-sonra ayni siyah pencereye exit yazıp gönderin. Siyah pencere kapanacak, normal masaüstüne döneceksiniz.
Şimdi velvele editörünüz normal çalışır.
Bu yazılanların dışında bir hususla karşılaşırsanız lutfen bana mesaj gönderin.USÛL VELVELE EDİTÖRÜ -VİDEOLU ANLATIM

DERS 1- USÛL VELVELE EDİTÖRÜNÜ İNDİRME VE KURMA-MENÜLERİ TANIMA

DERS 2- BİR USÛLÜN AÇILMASI VE DİNLENMESİ

DERS 3- YENİ BİR USÛLÜN GİRİLMESİ,KAYDEDİLMESİ VE DİNLENMESİ

DERS 4- METRONOMDA BİRİM ZAMAN DEĞİŞİKLİĞİ-BÜYÜK USÛLLERİ ÇİZGİ İLE AYIRMA-BİR USÛLÜN ÇIKTISINI ALMA-USÛLLERİN GİRİLECEĞİ VE KAYDEDİLECEĞİ SATIR NUMARASI